Onze missie

 

“… wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden (Handelingen 2: 11b).”

Wij zijn slechts een instrument in Gods hand om Zijn evangelie te delen

Zijn opdracht

Als Jezus na zijn opstanding weer naar de hemel gaat, geeft hij zijn apostelen de belofte dat ze gedoopt zullen worden met de Heilige Geest. Maar met de Heilige Geest krijgen zij ook de opdracht: 

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Handelingen 1:8).’ 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze opdracht ook nog voor ons geldt in de 21e eeuw.

Onze missie

Met Kefas willen we de vluchtelingen graag in hun eigen taal vertellen wat er in een kerkdienst gezongen, gebeden en gezegd wordt.

Zijn zegen

Deze opdracht kan een moeilijke opdracht zijn. Want zoals een hoofdstuk verder blijkt: Hoewel de mensen uit de verschillende windstreken het evangelie horen in hun eigen taal, ze begrijpen het nog niet en sommigen denken dat de apostelen wel dronken zullen zijn…

Dan treedt Petrus (Kefas, dat betekent ‘rots’) naar voren en spreekt de menigte toe en roept de mensen op om zijn woorden te aanvaarden!

We willen u oproepen om te bidden voor Gods zegen over deze vluchtelingen. Laten we bidden dat zij de Heilige Geest mogen ontvangen om het evangelie niet alleen te horen, maar dat zij het ook mogen insluiten in hun hart. Wij zijn slechts een instrument in Gods hand om Zijn evangelie te delen.